#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Chưa từng làm điều đó với ai cả nhưng mình cảm nhận thấy hôm nay thằng chồng mình nó bảo nó muốn được làm vua một ngày và đương nhiên là được rồi muốn làm vua cho làm vua chứ có làm sao, vậy là hai đứa mình bắt đầu với một ngày đầy kỉ niệm một ngày có những thứ mà đến mình không thể ngờ được cuộc đời mình lại lâm vào cảnh tượng này, nó làm vua bắt mình làm nô lệ tình dục cả ngày mà không cho mình nghỉ một xíu nào đã xin mà nó đéo cho thực sự cảm thấy bực mình vãi đái, cứ khi nào rảnh là bắt đầu đè mình ra đòi làm chuyện đó bực vãi đái

Diễn viên tham gia phim

N/A